FILAT DE L’OBJECTE

Des de Alícia Casadesús EN RESiDÈNCiA al Jaume Balmes http://blocsenresidencia.bcn.cat/jaumebalmes1718/index.php/2018/05/03/filat-de-lobjecte/

Durant tot el curs hem estat treballant al voltant de conceptes personals relacionats amb un lloc personal “especial”. L’estudi d’aquest lloc ens a portat a definir una sèrie de conceptes, alguns d’ells força abstractes, que hem volgut materialitzar en forma d’objecte. La construcció d’aquest objecte s’ha basat en l’ús de materials diversos i tècniques específiques. Un cop dissenyat l’objecte i construït l’hem volgut “filar” reforçant aquesta idea de connexió. El filat té un sentit en cadascun dels objectes i cada alumne ha interpretat aquesta idea de connexió d’una forma personal.

EL SISMÒGRAF

Des de Alícia Casadesús EN RESiDÈNCiA al Jaume Balmes http://blocsenresidencia.bcn.cat/jaumebalmes1718/index.php/2018/05/03/el-sismograf/

L’activitat que en la qual hem estat treballant aquestes darreres sessions formarà part de l’exposició que tindrà lloc a la Casa Elizalde.

Consisteix en un gran composició formada per 20 quadrats de 60×60 que corresponen a cada un dels membres del grup. En aquest espai de 60×60 cada un ha treballat la línia com a conseqüència del moviment. Treballem en parelles i mentre un company dibuixa utilitzant un retolador, l’altre company es desplaça. La línia és el resultat de l’activitat conjunta i és conseqüència del recorregut i moviment. Per tant, el lloc pel qual hem passat afecta al resultat de la intervenció. Aquesta línia té continuïtat en el quadrat del company veí que és l’encarregat de continuar-la i entregar-la al següent. D’aquesta manera tots acabem connectats.

A banda de l’exercici del sismògraf, així l’hem anomenat, incorporem petits fragments de fotografies del procés creatiu dut a terme durant el curs que fan referència a situacions que hem viscut, experiències, idees… A més a més, hem incorporat petites paraules, que responen a idees diverses.

Creiem que aquest exercici té a veure amb el concepte del fil que hem treballat fins ara. La línia no deixa de ser un element que connecta elements igual com vam fer amb el fil.