QUÈ SABEM DE L’ESCULTURA?

Des de Clàudia Pagès EN RESiDÈNCiA http://blocsenresidencia.bcn.cat/jaumebalmes1819/index.php/2019/02/04/que-sabem-de-lescultura/

Avui hem parlat d’escultura.

Aquest és un resum de les diapositives que hem treballat:

 1. LES ARTS PLÀSTIQUES: L’ESCULTURA Antonio Núñez 2016
 2. Índex 1.- L’Escultura: Definició 3- Les Tècniques Escultòriques 2- Tipologies Escultòriques. 4- L’Escultura al Llarg de la Història 2.2- El Volum: Exempta i Relleu 2.3- Representació Figura Humana 2.1- La Iconicitat: Figurativa i Abstracta
 3. 1.- L’ESCULTURA : DEFINICIÓ L’escultura és la representació d’una figura concreta o abstracta en tres dimensions. Jorge OteizaConstrucción con tres cuboides vacíos, 1958. L’obra escultòrica és doncs, un objecte sòlid tridimensional i que ocupa un espai.
 4. TIPOLOGIES ESCULTÒRIQUES
 5. L’escultura presenta una gran diversitat tipològica, que podem classificar segons diferents criteris: En funció de si les formes que presenta una l’escultura són o no, recognoscibles en la naturalesa la podem classificar en: ESCULTURA FIGURATIVA 2.1.- LA ICONICITAT Aquella que representa temes i formes recognoscibles : persones, animals, objectes… ESCULTURA ABSTRACTA Aquella que no representa temes convencionals sinó volums, formes geomètriques, signes… JORGE OTEIZA “Construcción vacía“ 1957
 6. En el cas de les escultures figuratives, també em de tenir present que en funció del grau de semblança que presenta amb la realitat representada les podem classificar en: REALISTA IDEALITZADA ESQUEMÀTICA Quan l’element representat mostra una gran similitud amb la realitat. En les representacions de persones rep el nom de retrat. Quan l’element representat s’idealitza, eliminant o millorant les imperfeccions que poguí presentar en la realitat. Quan les formes estan simplificades o no contenen totes les parts dels elements representats, sinó només aquelles que les identifiquen.
 7. Segons el volum que presenta l’obra hem de diferenciar entre escultura: EXEMPTA o de ple volum (embalum rodó). Es representa la figura de forma completa RELLEU: quan l’obra, tot i ser tridimensional, està adherida a un pla, del que sobresurt en major o menor mesura. 2.2 EL VOLUM
 8. En el cas del relleu, segons el que sobresurt la figura representada del pla al qual es troba adherida el classifiquen en: ALT RELLEU Quan la figura sobresurt del pla més de la meitat del seu volum MIG RELLEU BAIX RELLEU Quan el que sobresurt és aproximadament la meitat del volum de la figura Quan el que sobresurt del pla és menys de la meitat de la figura. Cal tenir present però, que en una mateixa obra poden aparèixer els tres tipus de relleu a la vegada.
 9. UNIFACIALITAT : Quan tot i que es treballa tot el volum, presenta un únic punt de vista òptim . MULTIFACIALITAT : Quan l’obra presenta una multiplicitat, varietat, de punts de vista òptims. L’ESCULTURA EXEMPTA Així com el relleu presenta un únic punt de vista òptim (frontal), l’escultura exempta amb relació a l’espectador pot presentar:
 10. Al llarg de la Història la representació de la figura humana ha estat un dels temes principals de les realitzacions escultòriques. Segons la posició o la part del cos que l’escultor ha representat , les escultures les classifiquen en: SEGONS LA POSICIÓ: Dempeus: Quan l’escultura representa una única figura dreta. Sedent: Representació d’una figura asseguda. Orant: Representació d’una figura en posició de pregar. Jacent: Figura estirada a terra o damunt d’un llit. Eqüestre: Figura representada dalt d’un cavall 2.2.- LA REPRESENTACIÓ DE LA FIGURA HUMANA
 11. Quan no es representa tot el cos , sinó sols una part d’aquest , segons la part representada reben el nom de: SEGONS LA PART DEL COS HUMÀ REPRESENTADA BUST TORS Representació de la part superior del cos humà: Part del tronc , coll i cap. Representació del cos humà sense cap ni extremitats.. Aquests tipus d’escultura no es consideren obres inacabades, sinó que formen per si mateixes una obra complerta.
 12. 2.- TIPOLOGIES ESCULTÒRIQUES (ESQUEMA RESUM) C) SEGONS COM ES REPRESENTA LA FIGURA HUMANA B) SEGONS EL SEU VOLUM: EXEMPTA (EMBALUM RODÓ) RELLEU ALT RELLEU MIG RELLEU BAIX RELLEU UNIFACIALITAT MULTIFACIALITAT LA POSICIÓ LA PART DEL COS REPRESENTADA DEMPEUS SEDENT ORANT JACENT EQÜESTRE BUSTS TORS B) SEGONS LA ICONICITAT: FIGUTATIVA ABSTRACTA
 13. TÈCNIQUES ESCULTÒRIQUES
 14. 3.- LES TÈCNIQUES ESCULTÒRIQUES Molts i diversos són els material que l’ésser humà ha utilitzat al llarg de la història per crear escultures. Uns tous com l’argila o el guix, i d’altres molts durs i resistents com la pedra o el metall. 1.- EL MODELATGE: Els volums s’aconsegueixen afegint , modelant o traient material. Cada un d’aquests materials ells requereix d’una tècnica diferent per donar-li forma. L’artista dona forma a la matèria amb els dits i amb diverses eines actuant sobre materials tous com la cera, l’argila o el guix. Al llarg de la història SIS (6) han estat les tècniques o mètodes més emprats per realitzar les escultures: El material més comú que s’utilitza per aplicar aquesta tècnica és el fang o argila.
 15. El Modelatge és una tècnica que s’utilitza preferentment per realitzar esbossos, models o motlles per la realització posterior de l’obra definitiva en un material més dur com la pedra o el metall. Quan s’utilitza com a tècnica per realitzar una obra definitiva se sol utilitzar com a material preferent l’argila, la qual ,un cop finalitzada l’obra es cou, formant el que anomenem terracota Sarcòfag dels esposos (520 a.C)
 16. 2.- LA TALLA: Miquel Àngel deia : “ el bloc del material conté dintre seu l’obra, L’escultor l l’únic que ha de fer es treure el material sobrer” Consisteix en treure o rebaixar la matèria sobrant d’un material dur, la pedra o la fusta, per tal de donar-li la forma desitjada. Les formes sorgeixen quan s’elimina d’un bloc compacte “tot el que sobra”. És per tant una tècnica subtractiva.
 17. Segons el material que es faci servir s’utilitzaran unes eines o unes altres. Els materials habituals als que s’aplica la tècnica de la talla són la pedra o la fusta Pedra: el martell, el cisell, l’escarpra. Fusta: maces, gúbies , trepant. Les escultures realitzades amb la tècnica de la talla solen ser obres definitives, doncs aquesta tècnica no permet fer rectificacions. Per evitar errors, prèviament els escultors solen realitzar un model a mida real en un material mal·leable com l’argila o el guix, i a partir d’aquí fan unes marques en el bloc de pedra o fusta que indiquen on s’ha de colpejar. Aquesta operació es coneix amb el nom de “saca de punts “
 18. Les escultures realitzades mitjançant la tècnica de la talla , en acabar-les es polimenten per tal d’eliminar les marques deixades per les eines al devastar el material. En el cas de la pedra això s’aconsegueix fregant la superfície amb materials abrasius com la sorra o la pedra tosca. En ocasions, l’acabat final es realitza aplicant policromia (color) sobre la superfície. A la fusta aquesta feina es fa amb paper de vidre o llimes
 19. 3.- LA FOSA És la tècnica que s’utilitza per realitzar escultures en metall, principalment en bronze , però també en or i plata. El procés s’inicia amb la realització d’un model amb un material mal·leable (fang, guix, cera…) a partir del qual s’obté un motlle, amb el qual es reproduirà l’escultura en metall. Henry Moore Figura ajaguda 1962
 20. TÈCNICA A LA CERA PERDUDA És una variant de la tècnica de la Fosa molt utilitzada en l’antiguitat per realitzar escultures en bronze. És fa un model (1), en material tou i refractari com el fang, el qual és recobreix d‘ una capa de cera,(2) la qual, és novament recoberta del mateix material refractari que el model inicial(3) És un procés una mica complicat però que essencialment consisteix en: Desprès, per un orifici practicat a la part superior s’hi aboca el bronze fos que desplaça la cera (4) i que , en solidificar-se, adoptarà la forma del model inicial Desprès, es trenca el recobriment deixant al descobert la figura en bronze (5). Finalment es tallen els tubets sobrants i és polimenta la figura, obtenint així l’escultura definitiva. (6)
 21. 4.- EL FORJAT Es una tècnica escultòrica que consisteix en donar-li forma al metall , normalment el ferro, mitjançant l’aplicació de forces de comprensió. Aquest procés de donar forma al metall es pot fer amb el metall fred o calent
 22. De vegades una escultura pot estar formada per varies peces independents que cal unir. En aquest cas, un cop donada la forma a les peces de metall que formaran l’escultura definitiva, aquestes s’uneixen mitjançant la soldadura en calent
 23. 5.- ASSEMBLATGE Tècnica escultòrica que consisteixi en unir peces, objectes o fragments d’elements ja existents per crear un objecte o escultura nou. H.A Schult “Save the beach” (Barcelona 2013)
 24. 6.- ENCOFRAT Entre elles cal destacar l’encofrat, una tècnica que s’utilitza per donar forma al formigó i que bàsicament consisteix en crear un motlle de fusta, dins el qual es vessa el formigó, el qual s’endureix agafant la forma del motlle. El desenvolupament de nous materials al llarg del segle XX com la silicona, la fibra de vidre, el formigó… I la seva utilització per la realització d’escultures, ha fet necessari el desenvolupament de noves tècniques.
 25. L’ESCULTURA AL LLARG DE LA HISTÒRIA
 26. Des dels seus inicis l’ésser humà ha realitzat escultures amb els més diversos materials i tècniques , donant lloc a una gran varietat de formes i tipologies. En aquest apartat presentem quina ha estat la funció principal de les escultures en les diferents etapes històriques en que van ser creades. Aquestes escultures, com totes les obres d’art, sempre han estat un clar reflex del moment en que van ser creades i ha tingut una funció determinada.
 27. Prehistòria: màgia simpàtica, Simbolisme
 28. GRÈCIA ANTIGA: Antropocentrisme. Recerca de la bellesa, la proporció, el moviment i l’expressió
 29. ROMA: Recerca del realisme ( El Retrat )
 30. EDAT MITJANA: La imatge de Dèu ( Romànic i Gòtic )
 31. RENEIXAMENT : La recuperació del humanisme
 32. EDAT MODERNA: EL BARROC: Ornamentació, dinamisme i expressivitat extrema.
 33. Lorenzo BERNINI Èxtasi de Santa Teresa (1648-1652)
 34. ESCULTURA CONTEMPORÀNIA ( SEGLES XIX i XX ) Noves formes, nous conceptes, nous materials (Eclecticisme) Els artistes abandonen la representació mimètica de la realitat i cerquen nous camins en que el més important no és la perfecció en l’acabament de l’obra , sinó l’expressió de sentiments, idees o emocions. Aquesta nova concepció de l’escultura s’inicia a finals del segle XIX amb l’escultor francés Auguste RODIN.
 35. SEGLE XX : ECLESTICISME TOTAL: MATERIAL, FORMAL I CONCEPTUAL
 36. SEGLE XX : ECLESTICISME TOTAL: MATERIAL, FORMAL I CONCEPTUAL
 37. SEGLE XX : ECLESTICISME TOTAL: MATERIAL, FORMAL I CONCEPTUAL
 38. Ron Mueck (1958 – … ) HIPER-REALISME
 39. Jaume Plensa (1955 – …)

 

En acabar aquesta classe hem volgut intentar representar una escultura de l’aula de dibuix amb llapis. Hem representat la tercera dimensió sobre un suport bidimensional (el paper). Hem utilitzat la tècnica del difuminat, el clarobscur, el treball amb proporcions, la perspectiva…

 

Mentre estàvem dibuixant, hem escoltat un programa de ràdio de la Clàudia “The harvesters”

 

 

Hem analitzat el programa al complet i hem distingit les parts que el formen i quins recursos s’han utilitzat per a unir les diverses parts.

ENREGISTREM TEXTOS ESCRITS

Des de Clàudia Pagès EN RESiDÈNCiA http://blocsenresidencia.bcn.cat/jaumebalmes1819/index.php/2019/02/04/enregistrem-textos-escrits/

La sessió que us expliquem avui va consistir en treballar les respostes de l’entrevista del Ferran i construir un text personal amb tota la informació que ens va facilitar.

Com a suport per a treballar el text hem utilitzat un paper adhesiu que la Clàudia ens ha donat i uns retoladors de pissarra. Això ens ha permès escriure i esborrar tants cops com ha calgut fins aconseguir el text final. Un text que ha de ser llegit en veu alta!

A continuació la Clàudia ens ha explicat com enregistrar la nostra veu amb un micro i després hem editat el so enregistrat. Hem tallats els fragments defectuosos, hem incorporat sons, hem alterat la nostra veu amb efectes…

Hi ha un grup que s’ha atrevit, fins i tot, a cantar una cançó.

Què és per a tu un artista?

Des de Agnès Mateus i Quim Tarrida EN RESiDÈNCiA http://blocsenresidencia.bcn.cat/quatrecantons1819/index.php/2019/02/04/que-es-per-a-tu-un-artista/

 

“El 22 de gener vam anar a passar el dia al Konvent de Cal Rosal. Però no, no anàvem d’expedició, anàvem de visita acompanyats dels residents del mateix Konvent, molt amables per cert. Aquell Konvent estava i està en procés de restauració. Una colla d’artistes han decidí  reconvertir-lo  per crear un nou espai de creació artística. A la sortida vam estar bona part del matí donant voltes per la casa, descobrint el Konvent mitjançant una gimcana que ens havien preparat prèviament. Un cop vam donar per finalitzada la gimcana ens vam reunir i vam obrir els sobres. Hi havia un missatge que ens deia que trobéssim la clau oculta per poder obrir la nau industrial abandonada al nostre costat. La vam trobar i vam poder visitar aquella antiga fàbrica tèxtil, actualment utilitzada com a espai de creació. (Adrià)

“…antigues fàbriques tèxtils abandonades. Aquestes estaven conquerides per l’art. Van repartir unes màscares, ens vam fer fotos i vam visitar les “galeries”. També vam baixar a un taller (encara en construcció) però actiu. Aquest és l’espai de treball de molts artistes”. (Joan)

“…la segona pista ens portava a la fàbrica. Ens vam posar els anoracs i vam anar cap allà. Hi havia moltes obres i espais de taller que ens van anar mostrant i explicant. Allà també vam gravar un vídeo on apareixíem un per un a través d’una finestra baixa en forma de circumferència!” (Dúnia)

 

 

 

 

“No hi ha paraules per descriure la fabulosa i fantàstica que ha estat aquesta sortida, el meu màxim agraïment al Konvent i al Quim i a l’Agnès per haver programat aquesta escapada”. (Adrià)

“El lloc era impressionant, molt gran, impregnat d’art. Havien cuidat cada detall. La veritat, comparant les nostres cases amb aquell espai, son molt avorrides”. (Maya)

“Un artista des del meu punt de vista vol dir persona que te una habilitat per a fer coses (qualsevol tipus de cosa)”. (Sarah)

“Per a mi un artista és una persona que pot fer qualsevol cosa sense haver de comprar o gastar diners en el material. Una persona amb molta imaginació)”. (Joan Josep)

“Per a mi un artista és una persona que expressa el que li agrada i el que sent de moltes maneres: cantant, ballant, dibuixant, escrivint…”. (Mireia)

Visita al Teatre Nacional de Catalunya

Des de Agnès Mateus i Quim Tarrida EN RESiDÈNCiA http://blocsenresidencia.bcn.cat/quatrecantons1819/index.php/2019/02/04/visita-al-teatre-nacional-de-catalunya/

El passat 8 de gener vam anar al TNC. Van haver moltes coses que ens van sobtar, la majoria d’elles no les havíem vist mai. (Adrià)

“Un cop allà ens trobem amb un senyor que ens indica un carrer, però no un carrer normal, un carrer d’ús exclusiu del teatre. Veiem dos grans edificis a cada banda del carrer. A la dreta, el gran i conegut TNC, però l’edifici de l’esquerra era totalment desconegut per nosaltres”. (Joan)

“un carrer d’ús exclusiu del TNC és útil perquè així els camions de transport de material poden baixar i instal·lar els objectes d’escenografia de manera  immediata!” (Alessandro)

“ens va portar al teatre petit i una de les coses que ens va explicar era que l’ escenari i les butaques es poden moure i fins i tot posar l’escenari al mig del públic, al voltant i moltes combinacions més”. (Alba)

“Un cop a butaques ens van explicar els mètodes que feien servir en cas d’incendi, entre d’altres coses. Vam fer preguntes i vam baixar al soterrani. Allà estava “l’IKEA”, sí, un IKEA per a obres de teatre. Va ser molt impressionant trobar tant d’atretzo en un lloc”. (Joan)

“En concret ens va sorprendre el magatzem dels mobles de les escenografies que s’havien utilitzat per obres d’anys enrere i es mantenien per aprofitar-los en un futur. Allò semblava un IKEA, ja que era immens”. (Adrià) “Les màquines antigues per fer sons estaven a una sala plena de mobles i objectes variats” (Gerard)) “va ser molt interessant,  eren dos instruments que antigament s’utilitzava per representar el vent o la pluja”. (Irene)

“he aprés coses en relació a la seguretat, el so, els efectes, els llums… “ (Sofia)

“em va semblar bonic que uns alumnes que simplement estan fent teatre a l’institut tinguéssim l’oportunitat de poder veure un teatre per dins tant important com és el Teatre Nacional. (Ona)

Els nostres guions

Des de Ro Caminal EN RESiDÈNCiA http://blocsenresidencia.bcn.cat/domenechimontaner1819/index.php/2019/01/31/els-nostres-guions/

HISTORIA PERSONAL. EL NOVIO

Yo tengo un novio muy machista, siempre me está controlando, no me deja quedar con mis amigas, el decide cómo me visto y sus frases típicas:

“que haces con ese pintalabios”, “con quien te escribes ”,

Mi madre y mi padre no sabían nada, pero algo se olían. Un dia despues del insti quede con el, y pues cuando llegue a casa, llegue mal, entre triste y enfadada, mi padre se dio cuenta y decide contárselo a mi madre por la noche. Cuando me di cuenta de que ya lo sabian, decidi contarlo.

Estabamos en la mesa, y salieron por las noticias una historia parecida a la mia, pero esa ya llegaban a otros límites. Mi madre soltó un comentario más o menos así: Mireia, ni se te ocurra salir o tener amigos así, te pueden arruinar la vida…

Después de eso confesé lo de que tengo un novio así y todo lo que me decía y hacia. Mis padres se enfadaron bastante pero a la vez se preocuparon, y me dijeron que ellos me iban a ayudar en todo y que si me pasara algo más sobre esto ellos pondrían cartas en el asunto.

 

HISTÒRIA PERSONAL: PER UN PREJUDICI

Jo tinc un grup d’amigues.

Tenim moltíssima confiança, ja que anem al institut juntes, som amigues desde fa molt temps, al pati parlem de moltes coses, a l’hora de fer treballs casi sempre escollim anar totes al mateix grup…

Una d’elles és molt amiga meva,és especial. Hem passat tantes experiències juntes!

La nostra amistat es pot definir amb una paraula: germanes.

T’estimo moooolt Anna!

Sempre estàs allà quan et necessito, compartim confidències, saps el que em passa abans que jo mateixa, o sàpiga.

Quants atacs de riure, quantes paranoies, pelis, drames, il·lusions, pors he compartit amb tu….

Mil.lions de tardes de pelis  i manteta al sofà de casa, hem dormit plegades, hem suat la samarreta al gimnàs….

i

Perquè aquella maleïda de tarda va, i m’expliques que t’agraden les noies…?

I tot se’n va anar a la merda….

Osti tu, i si li agrado jo?

JA NO TORNARÉ A CAMBIAR-ME DAVANT SEU AL GIMNÀS……

La de mil.lers de vegades que te parlat dels tios que m’agraden,

Jo crec que no es ni mig normal la confiança que tenim, els estius a la piscina que hem passat, les nits parlant per whatsapp de les ratllades que ens passaven també m’enrecordo un día que…

Ja no puc parar de pensar en això teu…. no vui agradar-te, no vui que em tiris els trastos, ja no em sento còmoda al teu costat…

I ser que és una paranoia irracional… que li agradin les ties no vol dir que li hagi d’agradar jo….. però no puc evitar-ho…. em sento incòmoda.

 

Mi historia personal.: PREJUICIOS 2.0

Personalmente no e sufrido  mucho esta situación el de los prejuicios  o sentirme prejuzgado aunque sí en en primero de primaria, por dos simples motivos, el primero por ser de otro país , por ser de un país extranjero mis compañeros no me decían casi nada pero sí los de sexto o de quinto,cuando estábamos en el patio caía la lluvias de insultos como el típico INMIGRANTE,VETE A TU PAÍS…

 

 

Ha arribat el paquet !

Des de Mercè Soler EN RESiDÈNCiA http://blocsenresidencia.bcn.cat/menendezypelayo1819/index.php/2019/02/01/ha-arribat-el-paquet/

Doncs si, ha arribat el paquet que estàvem esperant del  Museu del Molí Paperer de Capellades.

Ens hem tobat que la Victòria del Museu, en ha fet 3 sobres dins del paquet:  els papers amb el disseny que ens identifiqui,  el paper amb la frase secreta i les filigranes amb la malla que haviem preparat abans.

  

 

Ha sigut un matí amb una llum espectacular per veure els papers amb la marca d’aigua de les nostres filigranes.

Eren les 9.30, i el sol entrava directe per la finestra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTAGONISTES A LA CALDERA

Des de Misiondivina EN RESiDÈNCiA http://blocsenresidencia.bcn.cat/joanbosca1819/index.php/2019/02/01/protagonistes-a-la-caldera/

Com construïr un text col.lectiu del que va passar- del que ens va passar- ahir.  A partir de:

-Repetició, continuïtat, discontinuitat, silenci, temps, dolor i estat mental.

Els nostres referents per construir el text son:

ACCIDENTS POLIPOÈTICS

ESTHER FERRER PERFORMANCE.

FASE ANNE TERESE

Repetició, continuïtat, discontinuïtat, silenci, temps, dolor i estat mental. 

Carlos, Ali

El dia d’ahir va ser molt guay, ple de moments i d’emocions. Ens ho vam passar molt bé. Estàvem o almenys semblava que la gent estava mes còmode a l´espai de La Caldera que a classe. L’estat mental de la gent era mes lliure.

Nereita .   Nerea, Lucia

Ahir va ser un dia molt interessant. Quan vam arribar a la Caldera els Misión Divina ens van ensenyar les instal.lacions. Vam exhibir les nostres perfomances en una sala molt acollidora , ens vam sentir molt a gust i va ser molt divertit. Tot i que ens van deixar molt poc temps per preparar-ho ens va sortir molt be.

Pika pika.

Alexandra, Paddy

Quan vam arribar a l’espai cadascú de nosaltres va presentar a la resta del grup les performances individualment. Més endavant ens van separar per grups i vam unir les performances i representar-ne una sola. El silenci va ser crucial per dur a terme l´ activitat.

Valentina,Izan

Ahir van anar amb els Misions Divina, va ser molt divertit, primer ens van ensenyar les instal.lacions i l´espai  on anavem a reproduir la performance. Un cop la vam reproduir, ens vam ajuntar en grups, vam fer una altra performance i ens vam anar a esmorzar el que ens havíen preparat.

No vam sentir dolor, més aviat tot el contrari.., una mena de plaer.

Anna,Ari

Ens va agradar per que era una cosa nova ,no estavem  a l´ institut, hi havia molt espai a la sala, els temps s´allargaven.

Quan estavem recollint per marxar ens havien comprat :sucs,entrepans i altres coses per a nosaltres.

John Kevin, Alex

El otro día fuimos a La Caldera, una vez ahí repasamos unas partituras y comenzamos a representarlas, saliendo mucho mejor que cuando lo hacíamos en clase, ya que disponíamos de más materiales para trabajar y más espacio. Una vez acabamos comenzamos a mezclar y repetir nuestras performances para crear algo nuevo.

Marc:

jo,jo,jo,joooooooooooooo…..                                 jujujujuuuuu, ji jijiji discontinuitat

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,       jiaujjjjjjjjjjjjiiiiiiiiiiiicontinuitat 


Salma:

ذهبت أنا وزملائي إلى كالديرا ، رقصت زملائي وأداء العروض ، وكنت أشاهدهم وهم يرقصون انها مكررات

dhahabat ‘ana wazumalayiy ‘iilaa kaldayra , raqasat zumalayiyun wa’ada’ aleurud , wakunt ‘ashahiduhum wahum yarqusun.‘iinaha mukararat

Jo i els meus companys vam anar a La Caldera, els meus companys van fer performances i jo els he estat observant com ballaven. Repeticició   

.Res de l´escrit substitueix el que vam viure ahi.

Historia en pantalla

Des de Anna Serrano EN RESiDÈNCiA http://blocsenresidencia.bcn.cat/montjuic1819/index.php/2019/02/01/historia-en-pantalla/

Hem fet una sessió amb el mòbil,  ens vam ajuntar per grups on al menys una persona podia gravar la pantalla, es una eina del mòbil per gravar tot el que fem amb el mòbil, no tots la tenen.

Vam haver d’explicar una historia inventada utilitzant la pantalla del mòbil mentre es gravava i quan vam acabar li vam passar a l’Anna i va reproduir els vídeos amb un projector

 

 

 

 

 

Escriptura Automàtica

Des de Anna Serrano EN RESiDÈNCiA http://blocsenresidencia.bcn.cat/montjuic1819/index.php/2019/02/01/escriptura-automatica/

Hi ha una activitat que fem molt sovint i s’anomena escriptura automàtica.

A vegades ho fem amb música i a vegades sense.

Amb el mòbil escrivim sense pensar durant 4 minuts, aquí us deixem unes mostres.

                          

                 

                   

                                      

                             

Confiança

Des de Anna Serrano EN RESiDÈNCiA http://blocsenresidencia.bcn.cat/montjuic1819/index.php/2019/02/01/confianca/

En aquest dia vam fer un exercici de confiança on ens posar en una rotllana i una persona es ficava enmig amb els ulls tancats i tenia que deixar-se caure cap als costats i els demés no la deixaven caure.

Necessitàvem aquest exercici perquè hi ha vegades que hi ha crisis de grup i sense la confiança no fem res.