Dotzena sessió 31/01

Al principi de la sessió 12 hem estat  ensenyant i explicant els nostres prototips  d’urnes per col·locar els residus que recollirem dels treballadors. Cadascun de nosaltres ho ha fet a partir del disseny que tenia i amb els materials que ha portat la Marta (materials transparents, elàstics, durs, plàstics, filferros, translúcids, reixes, pega, tubs…). Llavors hem elaborat un prototip dels nostres contenidors. Cadascú ha agafat els materials que més ens agradaven i hem començat a planificar els nostres prototips. Hi ha hagut alguns models que no s’han pogut portar a terme, però d’altres sí, perquè es veien més clars i senzills, i també perquè podien transmetre el missatge que volíem. Al final de la sessió ja hem anat concretant algunes idees.

****