Totes les entrades de mireiacrespillo

MNAC : PINTURA AL FRESC

La pintura al fresc es fa damunt d’una preparació de calç acabada d’estendre (fresca) a sobre del mur. La calç quan entra en contacte amb l’aire, concretament per efectes de l’anhídrid carbònic, forma damunt la pintura que hem aplicat una pel·lícula de carbonat càlcic molt resistent i insoluble. La pintura passa a formar part del mur i no és una simple adhesió superficial.
S’han trobat pintures al fresc a l’Antiga Grècia i den la època romana. A l’Edat Mitjana era una tècnica molt emprada, sobretot durant el romànic. A Catalunya tenim molts exemples de pintura mural de les esglésies de la Vall de Boi i que ara trobem al MNAC.
Mireia Crespillo 3ªA