Cristina Celada està començant el procés de creació EN RESiDÈNCiA a l’Institut Martí Pous. En aquest blog podreu anar seguint moments clau d’un procés obert, amb un final no pre-definit. Fins molt aviat!!