25/1/20018 Editem sons gravats a la Fundació Miró amb Audacity

Veiem Música concreta  de Pierre Schoeffer de 1929.

Veiem com s’edita una cinta magnètica de so.

Muntem amb Audacity els sons que vam gravar a la Fundació Miró.

Composicions dels alumnes:

Ja ha començat la novena edició d’EN RESiDÈNCiA!
Hi participen 16 instituts públics d’educació secundària, seleccionats per convocatòria pública.

Els processos de creació es desenvolupen entre els mesos de setembre de 2017 i de juny de 2018.

En breu s’activaran els blogs individuals de cada residència , que us ajudaran a seguir-les al llarg del curs.