Fem de Kaspar

Erick ha portat materials amb els quals hem de fer una escultura en grup petit que després, només a partir del tacte, els altres grups han d’esbrinar què és i dibuixar-ho en un full en blanc i posar-hi nom. Com més difícil sigui d’identificar l’objecte més haurem aconseguit el nostre propòsit, comprovar què sentia Kaspar davant de tot el què era desconegut per a ell.

20131025_131946 20131025_13274420131025_13280520131031_085059