Galeries

TALLER DE GAMELAN AL MUSEU DE LA MÚSICA

El gamelan és un conjunt instrumental de les illes de Bali i Java, a Indonèsia. Està format per instruments de percussió i inclou una àmplia gamma de metal·lòfons de làmines, gongs verticals i tambors de diferents mides que confereixen al conjunt una sonoritat de gran riquesa tímbrica. La música de gamelan està estretament vinculada a les grans celebracions i és inseparable del teatre i la dansa. Autors com Claude Debussy, Benjamin Britten, Steve Reich o Philip Glass s’han inspirat o s’han deixat influir per la sonoritat del gamelan. Lluny del concepte occidental de concert, la música de gamelan es basa en la participació col·lectiva i, sovint, és interpretada per músics no professionals. El gamelan va ser la inspiració de Karl Orff per al conjunt instrumental que va desenvolupar per a les escoles europees.

Taller de Gamelan al Museu de la Música by Slidely Slideshow