Orientacions Conceptuals

La creació no es la conciliació dels objectes  i les formes, sinó l’invencio de noves lleis sobre aquestes relacions.

 Guy Debord

Excitar, a través de la imaginació, l’aparició d’imatges que són productes dels fenòmens i al mateix temps van més enllà d’aquests.

Toyoo Itō

 Obligar-se a escriure sobre el que no té interès, el que es més evident, el més apagat. Obligar-se a  veure amb més senzillesa.

 Georges Perec

Hi ha que evitar l‘alineació. Hi ha que evitar que el home oblidi que el territori el crea ell amb el cos. Que no es un simple espectador.

Guy Debord

L’esquelet del nostre projecte!

El projecte que aquest curs enllestirem amb l’artista, Eduard Arbós, es divideix en tres fases:

Paisatge urbà: espai públic/exterior

Marges arquitectònics: espai públic/interior

El meu espai: espai privat/ interior

 

1.Paisatge urbà:

Per portar a terme aquesta primera fase del projecte, es proposa una sortida conjunta pel barri en busca d’aquelles construccions arquitectòniques que ens cridin més l’atenció. Una vegada seleccionats  i documentats fotogràficament els edificis, ens posarem a treballar sobre ells utilitzant les seves característiques com a base de treball per a desenvolupar noves i imaginàries construccions que, posteriorment, seran recreades en tres dimensions mitjançant unes maquetes.

2.Marges arquitectònics:

Aquesta fase consisteix a trobar espais marginals. Quan tenim un espai l’analitzem i l’interpretem. La institució proposa als alumnes un recorregut a la recerca d’aquells espais marginals als quals no prenem atenció. El procés i l’experiència oferirà una via d’aprenentatge i coneixement mes enllà de la teoria. Una apropiació que a mode de lloc constructiu ens proporcionarà un diàleg entre l’espai mental i l’espai vivencial.

3.El meu espai:

E n l’última fase triarem un espai concret de la nostra casa, el documentarem  fotogràficament i escriurem un text sobre aquest espai. Un últim exercici que aportarà una mirada més íntima i psicològica sobre la nostra pròpia manera d’entendre, d’ocupar i generar allò que anomenem espai.

Home-espai

Partint de la relació entre home i espai, i amb l’arquitectura com a teló  de fons, articularem, a través d’aquest blog, un projecte que reflexiona sobre el nostre mode d’aprendre, experimentar i interpretar l’espai mitjançant tres propostes clarament diferenciades. Tres punts de vista complementaris que busquen, barrejant espai públic i espai privat, generar un diàleg entre allò mental y allò real, entre la idea i l’ experiència.

Eduard Arbós.

A la deriva pel barri

Primera sortida pel barri a la recerca d’estímuls arquitectònics…

DPP07DD0A08102721DPP07DD0A08102600El dia 8 d’octubre del 2013 va ser la primera sortida amb l’Eduard. Vam sortir de l’institut a les 11:20 del matí i agafàrem el bus fins a plaça Cerdà. La intenció de l’artista era fotografiar edificis que ens semblessin bonics, curiosos, estranys…I preguntar-nos el perquè de l’estructura, el color, la col·locació…  Vàrem començar per la plaça Cerdà. Vam continuar per la ciutat de la justícia fins a l’IKEA. Després d’haver-nos fixat en els edificis que més ens cridaven l’atenció, vam tornar caminant.