Visita a la platja

Tota la companyia anem a visitar la platja per buscar un escenari diferent i tenir un públic anònim.
Van crear dos grups on havien de fer a la sorra una creació artística.