LES ENQUESTES

Preparació del qüestionari

Feta la maqueta i el muntatge-exposició, una tercera actuació es fa necessària dintre d’aquesta dinàmica de fer partícips a més gent en el nostre projecte: les enquestes. El Carles comença la sessió definint enquesta com la tècnica de recollida de dades  a partir de l’aplicació d’un qüestionari a una mostra d’individus. En el nostre cas les preguntes les adrecem a alumnes i professors de l’institut, i a gent del barri.

En primer lloc consensuem les preguntes del qüestionari que el Carles ens ha preparat. Per fer això, ens dividim en 2 grups i un grup s’encarrega de les preguntes de tema demogràfic i l’altre grup dels altres temes. Descobrim que algunes de les preguntes no serien pertinents per fer-les (el partit votat, el sou) i afegim i modifiquem alguna altre que ens agradaria fer, per exemple, la pregunta “què faries al mur”. Ara sí estem preparats per què cadascú de nosaltres faci l’enquesta a 10 persones, 5 de l’Institut i 5 del barri.

Resultats i conclusions

En total tenim 91 enquestes vàlides. Més de la meitat de les respostes són de gent relacionada amb l’institut (alumnes, familiars o treballadors) i més de tres quartes parts de gent de Barcelona. La proporció de persones d’origen estranger és major que la presència del barri. La gran majoria de la gent creu que el solar hauria d’estar obert, la meitat dels quals tot el dia.

Extraiem com a conclusió de les enquestes tres grans usos que la gent destaca: esportius, d’estada i horts. Tan les respostes lliures sobre “què trobes a faltar a l’espai públic del barri” com les respostes sobre quines activitats voldries al solar van en aquesta direcció. De la darrera pregunta, “què faries al mur?” la majoria de la gent la pintaria, concretament amb una intervenció mural.

A partir d’aquests resultats hem estat debatent sobre aquestes quatre possibilitats d’intervenció (esport, estada, hort i mural) i les seves concrecions. Hem vist que alguns usos esportius no té sentit fer-los perquè ja hi ha espais similars al barri (com el futbol) o perquè no tenim les capacitats de fer-los nosaltres (com la piscina). En canvi d’altres que tot i no ser molt majoritaris no tenen un espai al barri i no requereixen molta infraestructura.

Núvol d'etiquetes sobre les nostres activitats al solar
Núvol d’etiquetes sobre les nostres activitats al solar
Núvol d'etiquetes amb les activitats que la gent vol tras fer l'enquesta
Núvol d’etiquetes amb les activitats que la gent vol
Debatent què podem fer i com
Debatent qué podem fer i com

 

 

L’EXPOSICIÓ AL VESTÍBUL

Per fi comencem a contaminar l’institut! Per una banda, tenim acabada la maqueta de l’institut i el solar i ho exposem al vestíbul. D’altre banda avui el Carles i el Lluc ens han portat uns murals grans per poder fer un muntatge anomenat “Self-building” que quedarà exposat també en el vestíbul del nostre institut, i així, començar a fer més partícips als nostres companys i professors del projecte En Residència. Volem que la gent ens preguntin i fer-los pensar! D’aquesta manera donarem a conèixer el que estem fent. Aquesta exposició també ens servirà per agafar idees del que podríem fer al solar.

Ràpidament ho hem muntat tot. Al principi ens ha sembla més aviat complicat i que portaria bastant de temps. Però, tots coordinats i treballant en equip hem aconseguit acabar el muntatge en uns 20 minuts. Com a material hi havia uns cargols grans per unir els panells gegants de cartró.

Als murals apareixien diferents construccions a partir de la reutilització de molts materials: neumàtics, fusta, cordes, pintures … Es tractaven d’espais amb funcions diferents: de relació, de joc, de esport, … Nosaltres vam anar explicant a la resta de companys totes aquelles construccions que més ens cridava l’atenció i ens agradava. Per exemple, hi havia un lloc per fer escalada, unes grades i escenari i una piscina per a nens petits.

Ja tenim la maqueta exposada al vestíbul!
Ja tenim la maqueta exposada al vestíbul!
Muntant l'exposició
Muntant l’exposició
Expliquem els companys el que més ens agrada de les diferents construccions i el perquè
Expliquem els companys el que més ens agrada de les diferents construccions i el perquè

P1100110P1100103P1100102P1100104

Sona el timbre, és l’hora del pati, i la gent ja comença a gaudir del nostre muntatge-exposició
Sona el timbre, és l’hora del pati i alumnes i professors a l’Institut ja començen a gaudir del nostre muntatge-exposició