“La fisicalitat s’omple d’emoció”

Toni Mira, consolidat coreògraf i director de la companyia Nats Nus Dansa, ja ha creuat l’equador de la seva residència al Josep Comas i Solà. Després de 5 mesos d’experimentació i creació d’un ambient flexible i proper que possibiliti la cohesió de grup i susceptible per a la creació artística, Toni comença a donar forma a la peça que els alumnes de l’aula oberta de 3r i 4t de l’ESO de l’institut duran a escena a final de curs.

En Residència és un projecte transversal que intenta donar resposta a les necessitats múltiples dels centres i els joves acostant l’art, en totes les seves disciplines, com una forma directa de creixement i desenvolupament. És per això que el projecte es concep com un contaminant i no pretén quedar-se a l’aula, sinó que intenta arribar més enllà de l’aula i més enllà del centre. Arribar a altres alumnes, al barri, crear comunitat, interès i, també, públic.

D’una banda, el Toni entén el procés de forma col·laborativa i sinèrgica on tot suma i tots sumem. El seu coneixement i amor per l’arquitectura fan que les seves peces tinguin molt a veure amb la forma, la geometria, allò visual, el mapping … És per això que es planteja la continuïtat diagonal del procés recolzada per altres docents i altres assignatures com és el cas de les matemàtiques o la plàstica. La dansa és un codi que es permet moltes llicències i el Toni treballa la peça com un tot fragmentat que passa per diferents estats i com una construcció d’espais que es van resignificant. De vegades amb contundència i de vegades pel plaer de fer i de mirar.

“La meva forma de treballar és des de la forma. A partir d’aquíes pot generar tot el contingut que vulguem”  Toni Mira

Imagen PicMonkey

A més, la particularitat de la residència en aquest centre, al marge de l’especificitat artísticaque varia cada any, és que sigui dins d’una aula oberta i que aquesta tingui un enfocament tan pràctic. Els alumnes tenen la possibilitat de fer pràctiques curriculars en empreses de diferents sectors professionals. Aquesta residència tracta que es faci real l’obertura de sectors i que les arts escèniques en tots els seus processos i professions sigui també una opció pels joves.

L’obertura de possibilitats és sempre obertura de futur. El grup ha pogut assistir a sessions concretes com la de l’artista Alicia Laguna, directora artística del Teatro línea de sombra de Mèxic o la visita al Mercat de les Flors per veure el nou espectacle del Pere Faura, Sweet Tiranny. Aquestes sessions han permés obrir també altres maneres de fer i  l’apropament a altres espais i artistes.

De la mateixa manera el coreògraf tracta que el contingut que es generi en la peça sigui d’interès per a ells i per això ha volgut saber quines són les coses que detesten i que els agraden del seu entorn. La dansa, en definitiva, és una forma d’expressió pròpia i sempre és més interessant quan un parla sobre el que realment li preocupa o vol explicar als altres.

“La fisicalitat s’omple d’emoció” Toni Mira

La proximitat del Toni i el seu saber fer i estar han generat molt interès entre alguns dels alumnes i això demostra que l’art genera llaços, canvis i, sobretot, treballa l’emotivitat, les complicitats i l’afecte entre les persones.

“Es genera molt interès a la porta del gimnàs. Sempre hi ha ulls darrere” Toni Mira

És destacable i actua com a bon indicador del projecte que dos joves de 4t del grup hagin decidit participar en un espectacle que el Toni està preparant per l’Altre Festival, festival d’arts escèniques i salut mental. L’Ashley Rosat i l’Alam Carrera estan anant a tots els assajos que el coreògraf està impartint a la Fabra i Coats i el Centre Cívic Baró de Viver per tirar la peça endavant.

L’art és un element transformador i obre camins. S’està treballant activament perquè la creació de relacions sigui expansiva i que la col·laboració sigui entre el màxim nombre d’agents possibles. Generar lectures compartides i vincles entre ells és sempre enriquidor.