“Which” de Virginia Gimeno a l’Antic Teatre

Gràcies a “Dansa. Quinzena Metropolitana” i “EN RESiDÈNCiA. Creadors als instituts de Barcelona” hem participat a  “Converses, processos de creació i moviment”, un espai i un moment per a l’intercanvi entre els participants a EN RESiDÈNCiA (adolescents i joves, artistes, docents, mediadors), i creadors/es que presenten els seus treballs en el context del certamen.

La Virginia Gimeno i la Nia Torres han fet un assaig obert de “Which” i, després d’obrir la seva proposta, també s’han obert al diàleg. Han sorgit qüestions que tenen a veure amb la creació, la dansa i el moviment, la formació, el gènere… 

Un lavabo públic com a escenari. Els símbols de les portes esdevenen personatges animats que entren en crisi existencial qüestionant-se el què representen i ens conviden a reflexionar sobre els clixés del gènere femení i masculí.(...) El W.C, un espai que els humans utilitzem per resguardar-nos per fer quelcom indispensable per ser éssers vius. Així com el fet d'ingerir aliment és un acte públic que realitzem en societat i que sovint festegem; el fet d'excretar-lo és un acte privat i íntim que fins i tot en algunes cultures esdevé tabú i va associat d'un conjunt d'idees negatives. Aquest espai quasi sacre i censurat es transforma en un amagatall on guardem els nostres secrets i on podem gaudir el que som de veritat.

He descobert que certes artistes es diuen “mover” i m’ha semblat interessant. Les ballarines son mover, però també l’Elena que fa circ. “