Inauguració de l’exposició a La Capella

El treball de l’escolta, la relaxació i com entendre el pas del temps sense recórrer a aparells analògics ni digitals ens ha conduit a l’acció “Parar el Temps” a l’institut durant dues hores. Aquesta projecte final ha requerit la implicació de tot l’alumnat d’ESO i batxillerat en accedir a despendre’s dels seus aparells mòbils, també de l’equip docent i de direcció. Així com del responsable de manteniment que ens ha donat un cop de ma explicant-nos com desactivar el timbre. 

El vídeo adjunt encomana a l’espectador l’entusiasme que envolta l’acció inicial i transmet el premi de la calma final que ha gaudit l’alumnat, parant el temps.

L’alumnat abans d’accedir a La Capella el dia de la inauguració
Imatges de l’interior de La Capella abans i durant la inauguració de l’exposició.
Imatges del descans