Visita al Teatre Lliure

El 15 de desembre de 2020, el grup va canviar la ubicació de les sessions d’EN RESiDÈNCiA a l’institut per anar al Teatre Lliure de Montjuïc. Primer, es va fer una visita guiada a les instal·lacions del teatre. L’Alícia Gorina els va explicar l’origen del Teatre Lliure i els va conduir per un recorregut en què es van veure: la façana des de la Plaça Margarida Xirgu, la sala Miralls, la platea i l’escenari de la Sala Fabià Puigserver (que en aquell moment acollia l’escenografia de l’espectacle Les Tres Germanes del director Julio Manrique), l’Spiralift (el sistema i engranatge per modificar la disposició de la sala), la maqueta del teatre i el vestíbul principal.

Desprès, com que actualment el procés creatiu que s’està fent amb en Marc està relacionat amb “el treball i la remuneració”, prèvia petició i en petits grups, es va anar a enregistrar personal del teatre treballant. Van enregistrar treballadors fent la seva feina: al taller, a sastreria, a una sala d’assaig i a les oficines de producció i comunicació. L’enregistrament era de 2/3 minuts i no s’interferia en l’activitat que es duia a terme.

Per últim,  es van reunir tots a la Sala de Lectura del teatre on es van visionar un parell de digestions pendents. Un matí intens però ben interessant!