Presentació pública : S o c i e t a t R o b o t

Durant la tarda del dimecres 1 de juny, hem estat compartint el procés de creació Societat Robot al vestíbul del Rec Comtal, amb la participació de gran part de l’alumnat de primària, docents, famílies i persones vinculades als àmbits cultural, artístic i educatiu.

Després de preguntar al públic Com t’imagines el teu robot? Per grups, hem presentat les nostres comunitats de robots i territoris que habiten, explicant els seus rols a la societat, les relacions entre robots i humans, els objectius i motivacions de “vida”, i els punts forts i debilitats.

-HUÉRFANOS DON’T PLAY

-ADEEPT COMUNITY

-LOS PAKIS

-OSOYOO

Cadascuna d’aquestes comunitats de robots, posen de manifest la necessitat de repensar les relacions amb la tecnologia projectada des del poder, la violència simbòlica, el control i el consum passiu, i esdevenen diverses alternatives de futur entre l’analògic, el digital i la pràctica artística, projectant-la novament des de les humanitats, posant al centre històries de vida.