Gestos, modes, memòries i recerca artística ( procés creatiu al mes de mars)

Des de finals de febrer, portem diverses sessions de treball de producció. Ens hem dividit en dos grups, per ta de poder fer viable la feina final de les peces de cara a la mostra que farem en el CCM EL Born a finals de maig

El primer grup ha desenvolupat una recerca sobre la moda des de la dècada d’anys 70 , fins ara, per diversos períodes amb la intenció de pensar la representació i gestos / expressions corporals. Arran d’aquesta feina es farà un treball fotogràfic sobre les modes i els seus contextos.

El segon grup, per la seva part, està fent un treball de camp amb grups d’estudiats i docents sobre els gestos i les estratègies de seducció, tant actual com de memòries per poder representar-ho a partir d’un vídeo. Tenim com més de 15 entrevistes, que passarem a format performatiu amb el grup.

Per connectar totes aquestes disciplines han visitat l’exposició permanent ‘El cos vestit. Siluetes i moda (1550-2015)’ del Museu del Disseny de Barcelona, que servirà per donar forma al seu procés de creació. Va ser una activitat molt interessant per poder estudiar els vestiments, els seus contextos socials i polítics. Fruit d’aquesta visita el grup ha pogut dialogar i parlar sobre l’economia política de la moda i fer alguna indagació en etils de dècades diversos.

Finalment, ja estem imaginant la mostra fina, reservada pel dia 24 maig a les 17 h, però d’això ja us parlarem d’aquí en quinze dies …

Gestos, modes, memòries i recerca artística ( procés creatiu al mars)

Des de finals de febrer, portem diverses sessions de treball de producció. Ens hem dividit en dos grups, per ta de poder fer viable la feina final de les peces de cara a la mostra que farem en el CCM EL Born a finals de maig

El primer grup ha desenvolupat una recerca sobre la moda des de la dècada d’anys 70 , fins ara, per diversos períodes amb la intenció de pensar la representació i gestos / expressions corporals. Arran d’aquesta feina es farà un treball fotogràfic sobre les modes i els seus contextos.

El segon grup, per la seva part, està fent un treball de camp amb grups d’estudiats i docents sobre els gestos i les estratègies de seducció, tant actual com de memòries per poder representar-ho a partir d’un vídeo. Tenim com més de 15 entrevistes, que passarem a format performatiu amb el grup.

En aquest mes també vàrem visitar la mostra del Museu del Disseny de Barcelona. Va ser una activitat molt interessant per poder estudiar els vestiments, els seus contextos socials i polítics. Fruit d’aquesta visita el grup ha pogut dialogar i parlar sobre l’economia política de la moda i fer alguna indagació en etils de dècades diversos.

Finalment, ja estem imaginant la mostra fina, reservada pel dia 24 maig a les 17 h al CCM Rl Born, però d’això ja us parlarem d’aquí en quinze dies …