Avaluació i descriptor de peces del procés i mostra final

Despres de les dues intenses setmanes, per arribar a la mostra, us deixem aquí els descriptor de cartel·les de cada peça de la mostra, i una galeria d’imatges de la producció finals. També al final incorporem part de l’avaluació que vàrem fer la primera setmana de juny del procés, també en l’espai de la mostra.

CARTOGRAFIA DE REFERENTS
Grup de joves de l’INS Jaume Balmes
Instal·lació basada en cartografia digital (disponible a codi QR)
Aquest mapamundi representa a les persones que són refe-
rents per a les noies del grup: actors i actrius, músics i can-
tants, persones escriptores, esportistes, influencers i models.
Prèviament a aquesta instal·lació, vam realitzar una cartografia
digital en la que les noies van afegir aquestes persones refe-
rents i els seus llocs afectius, és a dir, aquells llocs amb els quals
han generat un vincle emocional (*disponible al codi QR).
Però més enllà del que aquest mapa visibilitza, pot amagar
alguna cosa? Allò que representem mai és neutral, sempre es-
tarà condicionat per la nostra mirada. Per això els mapes sem-
pre són ‘coneixement situat’.

ARXIU FAMILIAR ADOLESCENT
Grup de joves de l’INS Jaume Balmes
Impressions fotogràfiques
Durant el primer trimestre del projecte, vam dedicar diverses
sessions a indagar en els arxius familiars, per a treure la pols
a les fotografies de quan eren adolescents i activar el diàleg
intergeneracional. La següent proposta va ser juxtaposar imat-
ges pròpies actuals com a adolescents, amb les imatges tro-
bades en l’arxiu familiar, per la raó que trobessin interessant.
I és que, són tan diferents les adolescències del passat a les
del present? En què s’assemblen i en què es diferencien? Sa-
ber d’on venim és absolutament necessari per saber també qui
som.

BODEGONS PERFORMATIUS
Grup de joves de l’INS Jaume Balmes
Impressions fotogràfiques
Aquest va ser un dels primers exercicis que vam fer a la ma-
teixa aula. La proposta va consistir en agafar objectes seus
que normalment utilitzen i realitzar una composició in situ amb
aquests, tot disposant-los per l’espai, com en la fotografia de
bodegó. Tot seguit, havien de realitzar la fotografia en qüestió.
Els objectes formen part dels nostres hàbits, costums i rituals.
Els disposem en el nostre quotidià en l’espai depenent de la
forma en que els utilitzem i ens relacionem amb ells. Si par-
lessin de nosaltres, podrien dir moltes coses sobre el nostre
caràcter, els nostres interessos, els nostres desitjos, les nostres
necessitats… Per això, aquí, en aquestes imatges, el bodegó es
presenta des d’una mirada antropològica.
Al costat de les fotografies, trobareu textos on els mateixos
objectes us en parlaran de les seves autores.


Grup de joves de l’INS Jaume Balmes
Collages digitals
Impressions fotogràfiques
Dins del grup va sorgir el desig de fer un ‘photoshoot’, és a dir,
una sessió de fotografies en la que poder experimentar ves-
tir-se amb peces de roba i estils que han esdevingut modes
des dels anys 70 fins la nostra actual dècada, el 2020.
Preguntant-nos què podíem fer amb aquestes imatges resul-
tants, va sorgir la idea de realitzar collages digitals, conver-
tint-se les alumnes en les protagonistes de diferents escenes
de cadascuna d’aquestes èpoques. Per això, van cercar per
internet imatges de diferents espais que associessin a cada
època per, tot seguit, incloure les imatges realitzades al llarg
de les sessions fotogràfiques en aquestes imatges de fons. El
passat aquí també és present. I el present, serà també futur?

ESAS COSAS DEL LIGAR’
Grup de joves de l’INS Jaume Balmes
Vídeo realitzat amb TikTok
En la visita a l’exposició ‘Les veus silenciades. Les dones del
1700’ aquí al Born CCM, el grup es va interessar en el tema de
la prostitució a Barcelona durant aquest temps històric. Això
ens va portar a parlar entorn a la seducció, així com a pregun-
tar-nos com seduïen les persones abans i com seduïm ara, tant
adolescents com adultes.
Aquesta va ser la llavor per a la creació d’aquesta peça de
vídeo, que és fruit de la realització de diverses entrevistes a
joves i a docents de l’institut, en les quals l’objectiu ha estat
conèixer com actuen a l’hora de lligar i com s’ho fan per seduir.
El vídeo resultant és una interpretació lliure d’alguns dels testi-
monis, portada a terme per les mateixes alumnes.
Per a les entrevistes, es van escollir persones diverses pel que
fa a la seva identitat sexual i de gènere, identitat cultural i orien-
tació sexual. Es va voler entrevistar a persones no binàries de
l’institut, però finalment no van voler participar –el qual és sig-
nificatiu pel que fa a l’encara poca visibilització social de les
persones no binàries–, i d’entre els 21 testimonis amb els quals
s’ha treballat, només un noi es va mostrar dubtós amb la seva
orientació heterosexual, mentre que quatre noies entrevista-
des es van identificar com a bisexuals.

AVALUACIÓ FINAL

Sessió avaluació del procés: i tu, qui ets?

El grup de dones i també l’equip docent, el mediador i la creadora hem fet la darrera sessió de treball del procés en l’espai de la mostra. La proposta s’ha centrat en 4 elements:

1.Maleta: el que em porto; 2.Paperera: coses que  llances; 3. Nevera: el que conservem; i 4. Rentadora: allò el que li donaríem una volta i podem millorar

Resumim aquí algunes de les impressions de cada espai:

Paperera

Estones mortes sense fer res – manca de tasques i organització – totes les bronques- no treballar- les bronques per no treballar- més dibuixar- malos rotllos- participar en el vídeo- dibuixar més – algunes idees que hem tingut –

Nevera

Col·laboració amb el Born- amistat i temps aprofitat- vincle – fer excursions- amistats- compromís- vídeo- entrevistes i vídeo- experiència de fer la mostra final- el treball i l’exposició-

Rentadora

Mapa mundi de referents- visites a espais i exposicions- dibuixar- nothing I think- forma de treballar i organitzar-nos – Més dibuix- Treball en grup- Investigació sobre la moda – res

Maleta

Treball en equip – Diversió i coneixement- experiència- confiança i els dijous- coneixements i noves experiències- conèixer al grup d’una forma diferent- vídeo- bones companyes- amistat, confiança i records amb experiències bonitas-

I tu, qui ets? Inauguració de la mostra el 24 de maig 17 h, a El Born CCC .

El dimarts, 24 maig. a les 17.00 h obrim la mostra del procés creatiu EN RESIDÈNCIA de Cos Col·lectiu a l’Institut Jaume Balmes Del 24 al 29 de maig De 10.00 a 20.00 h, Sala Castellví de El Born CCM. Us compartim la postal digital que hem fet, i un descriptor de la mostra més endavant.

Com és l’adolescència avui en dia? Quin lloc ocupa l’aparença del cos en aquesta fase? Com sedueixen l*s adolescents? S’assemblen les adolescències del present a les del passat? Aquestes han estat algunes de les preguntes-disparadores durant el nostre procés d’investigació-creació artística, que han partit de l’ànim de treballar al voltant de l’adolescència avui dia i al llarg de la història.

Com a Cos Col·lectiu, la nostra voluntat ha estat des d’un principi enfocar el procés des d’una mirada antropològica. Per això vam partir de la investigació de diferents hàbits, desitjos i memòries entre l’alumnat: la mateixa relació amb els objectes, els referents en els quals s’emmirallen, l’àlbum fotogràfic familiar, etc. A partir d’aquests dispositius d’experimentació artística, de debats a classe i de la visita a diferents exposicions d’El Born CCM, el grup va mostrar interès en continuar indagant en dues vessants: en les formes de seducció i les relacions sexoafectives a través de diverses entrevistes realitzades a joves i professorat del centre i, per altra banda, en la corporització de diversos estils de vestimenta populars des de la dècada dels 70 fins als nostres dies. La mostra final presenta un conjunt de fotografies, vídeos, instal·lacions i collages que donen forma a aquest univers teixit entre totes.

Amb el grup d’estudiants: Natalia Amich Da Silva, Mariana Valeria Flores Alanya, Dagna Isabel Gil Arboleda, Iman Lachhab Boudina, Lea Maurus Mayoral, Chertzi Isabell Padilla Hurtado, Mar Peralta Heredia, Maria Rey Rubio, Denisa Maria Stan, Chlöe Suari Calavia, Lucía Zamora Bodega i les professores Elisenda Vila Basté i Carme Clavero; i la mediació de Transductores i El Born CCM.

Gestos, modes, memòries i recerca artística ( procés creatiu al mes de mars)

Des de finals de febrer, portem diverses sessions de treball de producció. Ens hem dividit en dos grups, per ta de poder fer viable la feina final de les peces de cara a la mostra que farem en el CCM EL Born a finals de maig

El primer grup ha desenvolupat una recerca sobre la moda des de la dècada d’anys 70 , fins ara, per diversos períodes amb la intenció de pensar la representació i gestos / expressions corporals. Arran d’aquesta feina es farà un treball fotogràfic sobre les modes i els seus contextos.

El segon grup, per la seva part, està fent un treball de camp amb grups d’estudiats i docents sobre els gestos i les estratègies de seducció, tant actual com de memòries per poder representar-ho a partir d’un vídeo. Tenim com més de 15 entrevistes, que passarem a format performatiu amb el grup.

Per connectar totes aquestes disciplines han visitat l’exposició permanent ‘El cos vestit. Siluetes i moda (1550-2015)’ del Museu del Disseny de Barcelona, que servirà per donar forma al seu procés de creació. Va ser una activitat molt interessant per poder estudiar els vestiments, els seus contextos socials i polítics. Fruit d’aquesta visita el grup ha pogut dialogar i parlar sobre l’economia política de la moda i fer alguna indagació en etils de dècades diversos.

Finalment, ja estem imaginant la mostra fina, reservada pel dia 24 maig a les 17 h, però d’això ja us parlarem d’aquí en quinze dies …

Gestos, modes, memòries i recerca artística ( procés creatiu al mars)

Des de finals de febrer, portem diverses sessions de treball de producció. Ens hem dividit en dos grups, per ta de poder fer viable la feina final de les peces de cara a la mostra que farem en el CCM EL Born a finals de maig

El primer grup ha desenvolupat una recerca sobre la moda des de la dècada d’anys 70 , fins ara, per diversos períodes amb la intenció de pensar la representació i gestos / expressions corporals. Arran d’aquesta feina es farà un treball fotogràfic sobre les modes i els seus contextos.

El segon grup, per la seva part, està fent un treball de camp amb grups d’estudiats i docents sobre els gestos i les estratègies de seducció, tant actual com de memòries per poder representar-ho a partir d’un vídeo. Tenim com més de 15 entrevistes, que passarem a format performatiu amb el grup.

En aquest mes també vàrem visitar la mostra del Museu del Disseny de Barcelona. Va ser una activitat molt interessant per poder estudiar els vestiments, els seus contextos socials i polítics. Fruit d’aquesta visita el grup ha pogut dialogar i parlar sobre l’economia política de la moda i fer alguna indagació en etils de dècades diversos.

Finalment, ja estem imaginant la mostra fina, reservada pel dia 24 maig a les 17 h al CCM Rl Born, però d’això ja us parlarem d’aquí en quinze dies …

Perfilant la fase de producció al febrer

Després de la contaminació del dia 1 de febrer, vàrem tenir dues sessions de treball per perfilar la fase de producció.

El dia 3 de febrer, després de la contaminació, hem estat veient algunes obres documentals i de performance i hem estat acotant quines produccions artístiques portarem a terme durant tots aquests mesos i per a l’exposició del Born. Les temàtiques de treball giren entorn de la seducció i la vestimenta. Per a tot això entrevistarem a l’alumnat i el professorat del centre, perquè ens expliquin com sedueixen o com seduïen quan eren adolescents, i, d’altra banda, explorarem les diferents modes en la vestimenta al llarg de diferents moments històrics, anant més enllà de l’estètica i tenint en compte els eixos culturals, socials, etc, que les atravessen.

La següent setmana, el dia 10 de febrer, hem presentat el projecte als dos professors substituts, i es nota que la contaminació els hi ha servit per entendre i poder contar què hem fet fins ara hem focalitzat en temes de producció

Hem treballat per grups: unes han escrit l’email que enviarem al professorat per tal de convidar-lo que participi en les entrevistes que volem fer sobre les formes de seducció a l’adolescència; i els altres dos grups han estat realitzant cadascun un mapa visual de forma plàstica sobre la vestimenta en diferents èpoques històriques, relacionant-la amb el valor socio-cultural, històric, simbòlic que ha tingut.

S’ha generat un debat molt interessant sobre com poden afectar-nos les tendències de la moda en la relació amb el mateix cos i a nivell psicològic, sobre l’elecció personal, i sobre com es construeixen les estructures socials. S’estan començant a obrir els grans melons

Finalment, el dia 17 de febrer, vàrem visitar la mostra del MACBA: Apunts per a un incendi dels ulls, on vàrem visitar i parlar de diversos formats de producció artística contemporània, de formes de presentar peces d’art i de diverses temàtiques que tocava la mostra.

Retrats adolescents – Sessió de contaminació

El dimecres 2 de Febrer les alumnes del projecte En Residència varen fer la sessió de contaminació/transferència al centre.

La sessió es va fer de forma virtual a causa de la incidència de la Covid per aquelles dates. Tot i això, les noies, juntament amb el Javier, la Meri i l’Elisenda es van reunir per fer una acció performativa que s’anava gravant de manera dinàmica amb una càmera mòbil. 

Aquesta acció va servir perquè elles expliquessin en primera persona les accions i activitats fetes fins aquell moment, i les reflexions que n’havien extret. 

Durant aquesta acció es va construir un retrat adolescent de forma col·lectiva i subjectiva. Per fer-ho es van portar a terme una sèrie d’accions, que prèviament introduïa l’artista resident per entendre part del marc i dels processos creatius. Les acciones creatives van ser:

  • Me la suda el que pensis: Reflexió sobre els estereotips i les etiquetes que la societat imposa als joves i adolescents a través d’una performance
  • Bodegons: L’antropologia entesa com l’estudi del comportament humà a partir dels objectes que emprem i que creiem ens són imprescindibles. Es va fer a partir d’una instal·lació d’objectes de cada jove i de les veus d’aquests elements com personatges.
  • Referents: Cartografiar de forma creativa el territori a partir d’un mapa online i cultura visual. Allò que representem mai és neutral, sempre estarà condicionat per la nostra mirada. Per això el mapa sempre és coneixement situat. Què mostra i què amaga aquest mapa? Aquest reflecteix les persones que són per a elles referents.
  • Àlbums familiars adolescents: Saber d’on venim per conèixer una mica més sobre nosaltres. En què s’assemblen i en què no els i les adolescents del passat als i a les d’ara? Els pares i mares de les nostres alumnes eren tan diferents de com són elles a la seva edat? Es van fer parelles de fotos de familiars mostres pares i mares de les joves amb semblances i elements de vinculació a les fotos de les joves del grup. Un diàleg visual com si fos un àlbum familiar de diàleg entre passat i present de les representacions i identitats adolescents

Posteriorment a les accions performatives es va portar a terme un debat/diàleg on les estudiants van explicar el què per a elles havia suposat treballar d’una manera diferent, que els hi estava portant el projecte i quines expectatives de futur en tenien. El sol fet de realitzar aquest diàleg ja ens va fer reflexionar a totes, creant així nous camins per explorar en les sessions que queden per endavant en aquest excitant i incert camí cap a la creativitat reflexiva que entén l’art com a acció social per canviar mirades i fer-nos qüestionar allò que no ens havíem ni plantejat.

Per una educació en llibertat. Visita al Born CCM 16 desembre.

DIJOUS 16 DESEMBRE! Dijous passat vam visitar l’exposició ‘Per una educació en llibertat’ al Born CCM, i com ve sent ja tradició, ens vam trobar amb l’Àlex, l’educador que ens va fer la visita.

Entre molts riures i molt d’humor, les noies es van endinsar en les històries que ens va anar explicant l’Àlex, amb el que ja hem fet 3 visites diferents del Born. Vàrem poder informar-nos de com era l’educació en el període de 1908 i la Segona República, que recursos s’oferien i com va canviar bruscament amb el cop d’Estat. LA mostra va servir per pensar que model educatiu tenim, hi havia i com estaven els grups de joves en aquests dispositius pedagògics.

Vam tancar el dia fent un mapa visual en el qual recollir individualment diferents aspectes que podien trobar en l’exposició relacionats amb els temes que hem anat explorant al llarg d’aquests mesos a l’aula i que volen explorar a partir d’ara (objectes quotidians, vestimenta, maquillatge i transformació corporal, referents, etc).

Animals de poder i díptics fotogràfics

A la sessió del 9 de desembre he portat unes cartes d’animals perquè triïn només una a l’atzar, i perquè cadascuna la tingui present al llarg del projecte com a guia per connectar amb allò que poden aportar al grup i al projecte.

Algunes han presentat els díptics fotogràfics en els quals estem juxtaposant fotos seves actuals amb imatges de familiars seus, amb les quals d’alguna manera comparteixen similituds.

Hem estat organitzant els grups de treball per tal que creïn de forma més acurada les cartografies en línia amb icones, informació més detallada, etc.

I per últim, hem començat a crear comissions d’investigació perquè treballin en grups petits temes que els hi agraden… Continuem amb el work in progress!

Bodegó i àlbum familiar adolescent

Prèvia petició feta, les noies han portat alguns objectes que senten que els hi identifiquen per la raó que sigui, amb l’objectiu de realitzar un bodegó fotogràfic amb aquests, tot jugant amb la seva composició.

Els hi han posat un títol de forma individual, han escrit una metàfora deixant volar el pensament simbòlic, i han explicat el significat dels seus objectes a la resta.

Bodegó Mar
Bodegó María
Bodegó Iman
Bodegó Denisa

Altra activitat que ha generat proximitat dins del grup, ha estat la del àlbum familiar adolescent. La proposta ha consistit en que demanessin a persones familiars seves –de sang o per significació afectiva– que els hi mostressin les seves fotografies durant la seva pròpia adolescència, viscuda en un altre moment històric. Més enllà de les imatges, han estat compartint les memòries orals que els hi han explicat.

Referents i etnografia adolescent

Seguint l’horitzó d’explorar l’adolescència com a fase important de la vida al llarg de diferents moments històrics, una de les primeres parades ha estat reflexionar plegades sobre què creuen que és l’adolescència i què és la identitat.

Hem cercat juntes per internet imatges de persones famoses i/o properes seves que consideren referents per la raó que sigui. Com que els orígens geogràfics i familiars de moltes de les noies (perquè s’ha donat la situació de que totes són noies) són diversos, proposo que els ubiquin en un mapamundi, tot creant una cartografia de referents on el territori també importa i ens dóna informació sobre imaginaris hegemònics i d’altres ocults o inexistents.

Hecho con Padlet

A la següent sessió, hem fet una investigació directa dels companys i les companyes de l’institut. Rere la fase d’observació, en post-its de diferents colors hem registrat dades sobre alguns aspectes relacionats amb els seus diferents eixos de diversitat social –orígen geogràfic, color de la pell, etc– i sobre altres que tenen a veure amb el seu comportament social i les seves pràctiques culturals (caràcter personal, objectes que normalment utilitzen, llocs que freqüenten, hàbits i costums quotidians, vestimenta, gestualitat del cos, etc).