18. 02. 2020 SESSIó CONTAMINACIó

BLANCA PÉREZ-PORTABELLA. Docent.

18.02.2020, 13:30 hrs, Vam celebrar la sessió de contaminació a l´institut Pedralbes. Els alumnes van fer prèviament flyers i pòsters per convidar a professors, tutors i companys. Els resultat va ser una sessió de contaminació plena d´amics, curiosos i coneguts que entre tots vam ser capaços de crear un ambient de creativitat i confiança.

Edurne Ballesteros explica l´objectiu de la sessió de contaminació.
Anna Lopez explica el perquè del dispositiu de presentació.

Cada alumne portava una fotografia que servia com a disparador per comentar les activitats que fem amb la Bea.

Laia Marín Explica la seva experiència a les sessions de relaxació.
Claudia Lidón explica la seva experiència a les sessions fetes a La Caldera.
Rosita Revollo explica les sessions de manipulació del cos del company.
Hajar Ouacha explica la sortida a La Poderosa.

A banda d´explicar el que fem també es van afegir comentaris sobre com anem desenvolupant els nostres afectes al grup, i comentaris entorn a la part acadèmica del projecte.

Laia Marín. Como una pequeña família.
Mar Miranda. Si no se hace un examen.., entonces cómo se evalúa?.

L´objectiu principal era compartir l ´experiència, i quina millor manera que fer passar als participants per una experiència corporal comunitària i col·lectiva.

Rotllana !

I per acabar.., una meravellosa sessió de relaxació guiada per la Béa. Molt gratificant estar tant de chill a l´institut, alumnes i professors plegats.

Els assistents van estar molt agraïts per la sessió de contaminació, vam sortir empoderats , animats i relaxats, la Béa es va fer estimar!

11.02 SESSIÓ A LA CALDERA

Està en joc la nostra confiança i el nostre cos, el no sobrepassar els límits de l´altre, tractar amb cura el cos de l´altre, relacionar-me amb el cos de l´altre des-de l´escolta activa.
El que en altres contextos és entès com a errada aquí és material de treball. A En Residència pots ser vulnerable. Les errades es veuen d´una altra manera, ens fan ser vius.
En Residència? un espai per conèixer-nos a nosaltres mateixos, i als altres, un espai on fer activitats que ens agraden de veritat.
Relaxació, expressió, confiança, espai on trobar la meva zona de confort, espai on relacionar-me amb els altres, conèixer el propi cos i el cos dels altres.