Què hi diuen els alumnes?

A la darrera sessió, la de tancament, fem reflexió sobre el resultat de la tasca duta a terme al llarg de tot el curs.


Els alumnes-espectadors també donen el seu punt de vista i ens el fan arribar per escrit.