21 d’abril

Avui és la primera experiència de videoconferència en Creadors i és molt important perquè es defineixen i concreten alguns aspectes de la mostra. Se’ns fa una mica estrany el format, però aprofitem molt la sessió.

La Carla ens mostra l’espai on farem la mostra dins La Central del Circ per tal d’ubicar les nostres improvisacions, serà el nostre escenari!

Afegim magnesi a les nostres mans per ajudar-nos amb la nostra barra/trapezi

Un gran repte: el trapezi

Les pràctiques de trapezi a l’institut han sigut limitades per què no podíem penjar-ne cap i el vam substituir per una porteria de futbol, ara gràcies a en Joel, tenim un invent que ens fa possible penjar-nos al gimnàs i experimentar i practicar el que farem a la mostra al mes de maig.

Transformar

PROCÉS DE CREACIÓ I EXPLICACIÓ “D’OBJECTE FINAL”

QUE FEM I QUE VOLEM DIR?

Treballem sobre la paraula TRANSFORMAR
Perquè hem escollit aquest concepte?
Pensàvem que aquest concepte de la transformació ens ressonava amb el grup de Creadors, ja que vivim tots en un moment de transformació social molt important, creiem al mateix temps que és un tema que toca directament el període vital del grup d’adolescents amb què treballem, que afronten aquest delicat passatge entre l’adolescència i l’edat adulta.
Quines reflexions sorgeixen arran d’aquest concepte?
Una frase/idea que ens serveix de guia per imaginar la coherència global d’aquesta creació és: COM ALLÒ VOLÀTIL TRANSFORMA ALLÒ PERMANENT I COM ALLÒ PERMANENT TRANSFORMA ALLÒ VOLÀTIL.
Un exemple il·lustrador d’aquesta idea seria el seguent: La mà com a transformadora d’allò exterior, i l’exterior transformador d’aquesta mà. Tal i com fa la mà d’un escultor, d’un artesà (o d’una trapezista).

Sota tots els exercicis que fem, treballem sota la idea d’aquesta transformació recíproca entre el nosaltres i l’entorn, entre el cos i l’espai. Sobre aquest diàleg constant, que ens canvia i ens fa evolucionar als dos.
A través de la imaginació i l’abstracció treballem amb el desig de resignificar/transformar/traspassar espais i vivències conegudes en noves possibilitats imaginatives.

El nom del colectiu dels CREADORS:

TRANSFORMS ART TEAM

El que ens falta: Que la Laia/XiuXiu facin el LOGO J

FORMAT:

Dispositiu expositiu, i acció performàtica.

Tot passa dins el mateix espai/escena. El públic s’introdueix a l’espai i viatja entre les diverses estacions proposades, en un moment donat comença l’acció dels joves, i dirigeixen el  públic cap a les grades.

ESTACIONS:

1) “fixació dels gestos efímers”

-cianotips/transparències: Espais imaginaris: a través d’una sensació nova podem re-fer un espai conegut.

Reflexió sobre el que ens transforma i el que transformem.

-mans (aniran sota fotos)-fixació del gest individual, d’una mà que anirà transofmant-se. També pot fer   pensar en la llengua de signes . (NOTA CARLA: BUSCAR QUINES LLETRES HAN FET EN LLENGUA DE SIGNES).

Nota de significat: La mà transforma allò exterior, i l’exterior transforma la mà, com en el treball de  l’escultor, de l’artesà( o de la trapezista…)

2) procés de creació en vídeo. Vídeo relat dels moments “pepitas d’or” que hem anat trobant al llarg del camí recorregut amb els adolescents. Retrat del procés de creació. Aquest vídeo es projecta durant l’estona de deambulació del públic, aquest pot veure’l assentat enmig de l’escena, o des de les grades.

3) Relats de certeses canviants. Pancartes on exposen les seves certeses que tenien quan eren petits, al moment actual i les que imaginen per un futur. Relats de certeses canviants. Pancartes negres pintades amb brotxa “pintura de guix o blanca”.

4)acció performàtica: tenim un fons d’imatge fixa, i una acció grupal física efímera. En aquesta estació seria on s’ajunta lo estàtic, i lo efímer.