Presentació. Aquí no hay obra

El dimarts 11 de juny a les 17:30h es va fer la presentació pública de Aquí no hay obra, el procés de creació realitzat per l’alumnat de 1r d’ESO de l’Institut Doctor Puigvert durant la residència de la Valentina i la Ida aquest curs 2023-2024.

Durant les sessions anteriors i el mateix dilluns, l’alumnat ha estat preparant aquest moment on compartir els seus treballs i els aprenentatges d’aquesta experiència viscuda. Per una banda, es va desplegar una cartografia per explicar els eixos explorats i les relacions entre aquests, mitjançant el diàleg entre imatges de les accions i text a mode de paraules clau.

Per altra banda, a la biblioteca de l’institut, es va dur a terme la instal·lació de diverses propostes i creacions realitzades per l’alumnat per explicar el relat del procés. Entre aquestes, es van mostrar fragments d’un mural col·lectiu d’expressió lliure, algunes peces d’escultura que representaven elements abstractes resultat de gestos, moviments i accions corporals, i un vídeo que documentava el making of d’algunes activitats.

A la presentació van participar algunes famílies, docents i equip directiu de l’institut, i altres persones vinculades als àmbits d’art i educació. Per grups, l’alumnat va explicar la cartografia del projecte, i després es va generar un espai de preguntes, respostes i valoracions entre el públic i el grup d’EN RESiDÈNCiA. Una de les alumnes va comentar que aquesta assignatura li havia agradat molt perquè a vegades li oferia la possibilitat de decidir aquelles coses que volia fer. Una altra va dir que havia après a mirar allò abstracte.

Accions d’escolta II

Per continuar amb el procés de creació de l’alumnat, la Valentina i la Ida proposen noves accions d’escolta. Recuperant les empremtes dels gestos i moviments corporals realitzades amb guixos i paper a un nivell pla i horitzontal, ara es treballa amb la tridimensionalitat posant en joc el fang com a material.

Si en les pràctiques anteriors es desplegava la possibilitat d’escolta als altres mitjançant relacions i desplaçaments entre cossos i pintures, en aquest cas l’atenció se centra en el material i les seves qualitats i el diàleg amb una mateixa, donant volum i noves formes abstractes a aquelles petjades amb les quals l’alumnat va començar aquesta part del procés.

Accions d’escolta I

Durant el mes de març, s’han dut a terme sessions de treball entre dos espais (Institut Doctor Puigvert i Fabra i Coats) per explorar l’escolta de l’alumnat mitjançant diverses pràctiques artístiques (corporals, visuals i sonores).

La primera acció es desplega en una de les sales d’assaig de la Fabra i Coats, posant al centre de l’activitat el cos per potenciar altres aproximacions físiques i relacionals que no passin únicament per la vista i la paraula. La Valentina i la Ida proposen exercicis de relaxació, desplaçaments, moviments individuals i col·lectius, amb la intenció d’afavorir climes de confiança i l’escolta als altres. Per aquesta sessió comptem amb la col·laboració de l’artista resident de la fàbrica de creació David Dorado.

La segona acció es realitza a la sala de dansa del centre educatiu, amb l’objectiu de deixar empremta dels gestos i relacions corporals de l’alumnat. Per fer-ho, es pensa en alguns moviments que possibilita l’espai, les posicions de les participants i es posen a disposició diversos elements (paper i guixos), generant espais de conversa des d’un altre lloc.

Sessió oberta del procés de creació

El dia de la sessió oberta a l’institut, vam voler compartir amb el professorat de l’institut tots aquells processos creatius, generats de forma col·lectiva, en els que ens havien acompanyat la Ida i la Valentina.

Ens vam organitzar en petits grups de treball per preparar les diferents presentacions, vídeos o accions, i van sorgir coses molt interessants.

vídeo alumnat_ entrevistes

Un dels eixos centrals dels nostres processos creatius havia estat al voltant de la figura de les sufragistes i la consulta a la gent que ens envolta, així que vam construir una urna i vam consultar també al professorat del nostre institut.

Com el nostre viatge creatiu s’inicia a l’antiga fàbrica tèxtil de la Fabra i Coats, i el fil conductiu que ha anat entrellaçant tots els nostres projectes ha estat el propi fil, per finalitzar la sessió vam voler establir també aquest lligam amb les persones que ens havien vingut a escoltar, generant una teranyina de fil de llana entre cada escú de nosaltres que feia una pregunta o donava una resposta.

Acció al barri de Sant Andreu

El dimecres 17 de gener al matí, l’alumnat desplega una acció al barri de Sant Andreu (entre la Plaça Orfila, la Plaça Comerç i el C/ Gran de Sant Andreu) amb la intervenció sobre diversos elements de l’espai públic (font, arbres, fanals, quiosc…) amb els brodats sufragistes, resignificant el lloc posant de manifest problemàtiques relacionades amb desigualtats de gènere, i reivindicant el dret a vot.

Aquesta intervenció va acompanyada de la realització d’entrevistes a algunes persones que durant el matí habiten aquest espai del barri. Per grups, l’alumnat s’apropa, escolta opinions i recull veus entorn a les preguntes prèviament treballades.

Brodats sufragistes (segona part)

Entre desembre i gener, l’alumnat ha estat acabant la producció dels brodats, seleccionant el lloc del barri (la zona situada entre la Parròquia de Sant Andreu de Palomar, Plaça Orfila, Plaça Comerç i C/ Gran de Sant Andreu) i concretant les preguntes de les entrevistes que es realitzaran a les persones que es trobin durant la intervenció a l’espai públic.

Amb la Valentina i la Ida, s’ha estat reflexionant sobre aspectes a tenir en compte en el moment de fer l’entrevista:

-Presentació inicial (saludar cordialment, mencionar el propòsit de l’entrevista, explicar breument el format i l’estructura de l’entrevista, clarificar els temes que es debatran…).

-Autorització per la gravació, documentació d’àudio, visual, fotogràfica. Explicar com s’utilitzaran els registres.

-Actitud amable, acollidora. Generar un ambient relaxat i sense judici.

Per grups, l’alumnat ha assajat l’acció d’entrevistar en el context de l’institut, preguntant i conversant amb docents, alumnes i altres persones que treballen al centre educatiu, abans de dur a terme l’acció al barri.

Brodats sufragistes (primera part)

Durant el mes de novembre, l’alumnat ha decidit fer recerca sobre les sufragistes (des dels orígens dels moviments fins a l’actualitat), explorant no només què significa i què implica el dret a votar, sinó també analitzant desigualtats de gènere vigents avui dia, i descobrint que hi ha drets que no tenim i que hauríem de tenir pel fet de ser persones.

A continuació, la Valentina i la Ida proposen una pràctica amb brodats, on les alumnes posen de manifest i reivindiquen les seves veus amb la intenció de realitzar una acció col·lectiva al barri de Sant Andreu, i escoltar les opinions de persones que habiten aquest territori.

Paral·lelament al disseny i producció tèxtil, hi ha un procés de selecció de possibles llocs de l’entorn on desplegar l’acció, tenint en compte la franja horària en què es farà (entre les 10:40h i les 12:40h), l’afluència de persones (passejants, treballadores, joves, adultes…) i les característiques urbanes dels espais (carrers, places, ponts, parcs, bancs, tanques, zones de vianants, carreteres…).

Sessió 29/11/2023

Pluja d’idees per a realitzar una acció col·lectiva

Després de realitzar l’acció amb els fils al pati exterior de l recinte de la Fabra i Coats, sorgeix entre l’alumnat moltes ganes de generar una altra acció col·lectiva. Com les idees broten amb molt entusiasme, decidim escriure-les totes, el que ens conduirà a plantejar-nos també algunes preguntes tals com: Què volem fer?, Perquè ho volem fer? Quin missatge volem transmetre o generar amb la nostra acció?, Amb quins elements ho farem? A on? etc…

Sessió a l’institut Doctor Puigvert. 11/10/2023

Cossos / Llocs / Records

Durant les primeres sessions, la Valentina i la Ida proposen activar accions de coneixença entre l’alumnat i les artistes, explorant les relacions dels nostres cossos, els llocs que habitem i els records que tenim en el territori de proximitat a l’institut . “…mañana haremos el ejercicio con el mapa. Les estudiantes crearán su figurita e indicarán en el mapa un lugar con el cual comparten un recuerdo y/o afecto particular. Hemos pensado en añadir un ejercicio más que sería el de conectar los recuerdos con un hilo rojo para crear otra capa… esta segunda capa que se generará podremos utilizarla en la actividad de la Fabra como continuidad de los dos momentos…”.

A la Fabra i Coats, l’alumnat i les artistes continuen estirant el fil, però ara canviant d’escala: del mapa a la realitat, i dels personatges a les persones, desplegant intervencions a l’espai públic que alteren les quotidianitats, generant nous escenaris i desplaçaments dels cossos.

COMENCEM EN RESIDÈNCIA!

Som la classe de Creadors en Residència de 1r de L’ESO de l’Institut Doctor Puigvert.

En aquestes primeres sessions encara no hem conegut les artistes que ens acompanyaran en aquest projecte, i en tenim moltes ganes…, i com a més a més, tots acabem de començar a l’institut i tampoc ens coneixem massa entre nosaltres, hem decidit crear cada un una obra artística que per algun motiu ens representi, que ens serviran per presentar-nos a les artistes, i també per coneixèr-nos una mica més entre nosaltres.

Aquestes són les nostres obres presentació!