Derives per la Vall d’Hebrón

Amb les joves de l’Insti de la Vall d’Hebrón vam estar durant varies sessions fent derives pels carrers i espais del barri que són més propers a l’institut. L’objectiu era generar una rutina de cerca i acumulació d’objectes amb els que després poguessim teixir reflexions sobre el barri. 

Aquestes imatges les destaco per que són ja de quan la dinàmica estaba instaurada i les joves ens guiaven a les adultes als seus espais. En aquesta ocasió es van fer seu un espai del parc que abans estaba ocupat per jubilats que hi feien esport. Va ser increíble comprobar amb quina naturalitat reclamaven el seu lloc. No són un registre de la seva deriva… són un registre de la meva deriva, una mostra de com porto dies observant-los per comprendre’ls. Aquests dibuixos són per a mi el que per a les joves són els fragments de barri que han dut i ordenat a l’aula.

¡Creamos nuestra propia ropa/sombra!

Este proyecto sobre la creación de ropa con materiales escolares como cartón, papel, rotuladores. Se inició con la finalidad de expresar tus sentimientos y lo que te gusta, representándolo en ropa, en tu propia sombra, es decir, en ti mismo.

Cada persona mostraba un diferente diseño expresando sus sentimientos, pero todos tenían la misma finalidad (representar lo que te gusta). Al acabar el proyecto hicimos una puesta en común explicando lo que queríamos representar en nuestra obra o dicho de otra manera, proyecto.

Todas fueron una pasada, ya que en cada uno se podía ver lo que cada persona sentía. En mi opinión, un muy buen proyecto con muy buena puesta en común. Y una gran implicación de todos los integrantes del proyecto.