Cadàvers exquisits

Ens comencem a conèixer i treballem junts tal com ho feien en les seves trobades els artistes surrealistes. Hem emparat la pràctica del cadàver exquisit i hem creat col·lectivament.

Doblegàvem el full de manera que només podíem veure la part del dibuix de l’últim doblec, que havia dibuixat algun dels nostres companys.