Primer trimestre de NUS Teatre

Us deixem aquí un petit resum dels processos creatius que hem desenvolupat amb el grup de 4t A de l’ESO de l’institut.

En general hem estat en una primera part fent diverses activitats de coneixement de grup i sobretot jocs teatrals per aprendre a moure’ns, a situar-nos, a generar espais de confiança i, molt important, d’escolta. Alguns dels jocs que hem desenvolupat són: presentar conferències amb llenguatges inventats, el llop, el vaixell, la història de parla o mor, comptar fins a 20 sense solapar-se, etc…

Després de diverses anades i voles d’intercanvi, va sorgir un tema clau, que va ser l’Adultocentrisme, on es creuava, intensificaven i comprenien molts temes i debats que vam mantenir. Amb aquest leitmotiv vam començar llavors a fer més improvisacions que donessin lloc a diverses escenes de teatre. En aquest marc, vam veure l’oportunitat que la contaminació funcionés com una primera presa de contacte del teatre i del tema escollit.

Amb aquestes dinàmiques, també vam començar a fer impros sobre diverses escenes i temes que al grup de joves els interessava: escenes de carrer, d’estàtues, de problemes al metro, de friccions amb la família o adults….

Amb totes aquestes petites improvisacions vam intentar generar grups que defensessin una temàtica per defensar a l’obra: en van sorgir diverses, però sempre s’obria molt el debat amb diverses postures i conflictes que no donaven peu a poder triar-ne una. Així van sortir temes d’incomprensió, del canvi climàtic, de violències a l’institut…